Vāstu Vidya (sanskr.)

Arkkitehtuuria sopusoinnussa Luonnon kanssa

Etusivu   l   Esimerkit   l   Periaatteet   l   Vaikutukset   l   Tutkimukset   l   Rakenna!

 
 


TALON RAKENTAMINEN MAHARISHI STHAPATYA VEDAN MUKAAN

Arkkitehtuuria sopusoinnussa Luonnonlain kanssa

Mitä tulee ottaa huomioon täydellistä taloa rakennettaessa?


Monet seikat tuovat joko suotuisia tai epäsuotuisia vaikutuksia: rakennusten suuntaus, pohjaratkaisut ja huoneiden sijoittelu, talon mitat ja mittasuhteet, maan kaltevuus, tontin muoto ja sen ympäristövaikutukset sekä läheisten vesistöjen sijainti. Suotuisa VASTU (talon sijainti ja pohjaratkaisu) tuottaa positiivisia, kehitystä edistäviä vaikutuksia; rakennukset ilman suotuisaa V
āstua tuottavat negatiivisia vaikutuksia.

Monet haluaisivat Veda-arkkitehtuurin mukaan rakennetun talon. Miten heidän kannattaisi aloittaa?

Talon rakentaminen omalle perheelle on vastuullinen tehtävä ja myös iso sijoitus. Olisi suuri menetys, mikäli sitä ei rakennettaisi oikein, sovussa luonnon periaatteiden kanssa.
Ensinnäkin, tarvitaan sopiva tontti ja toiseksi täytyy varmistaa, että talo on suunniteltu niin, että se todella edistää perheen terveyttä ja hyvää onnea. Maharishi Sthāpatya Veda -konsultointipalvelu on perustettu avustamaan kaikkia tässä prosessissa. Konsultaatiossa otetaan huomioon asiakkaan erityiset tarpeet ja odotukset ja varmistetaan, että Veda-arkkitehtuurin periaatteet otetaan huomioon suunnittelussa. Sitä varten on täytettävä hakemuskaavake, jossa kysytään yksityiskohtaisia tietoja tontista, perheestä ja sen tarpeista sekä muista suunnittelussa tärkeistä seikoista.

Mitä pitäisi ottaa huomioon sopivaa tonttia etsittäessä?

Tontin laatuun vaikuttaa hyvin monta tekijää. Tärkeimmät ovat sen muoto ja orientointi, kallistuksen suunta, mahdollisen vesialueen sijainti, kasvillisuus, esteetön näkymä kohti nousevaa aurinkoa ja lähiympäristön vaikutukset. Tontin sopivuutta arvioidaan yksityiskohtaisesti konsultaation yhteydessä.

Onko mahdollista rakentaa oikean Vastun mukainen talo ilman MSV-konsultaatiota vedalaisen arkkitehtuurin kirjallisuutta käyttämällä?

Nykypäivänä saatavilla olevat populaarikirjat on kirjoitettu asiantuntemuksen ja ymmärryksen eri tasoilta. Niistä puuttuu yleensä syvällinen, kokonaisvaltainen ymmärrys Luonnonlaista ja ne saattavat jopa olla ristiriidassa keskenään. On helppoa joutua harhapoluille tai tehdä virheitä, jos vain seurataan taskukirjoista löytyviä ohjeita.


Mitä riskejä sisältyy rakentamiseen, jossa ei oteta huomioon Sthāpatya Vedan periaatteita?

”Sairaan rakennuksen syndrooma” on hyvin tunnettu asia nykypäivän rakentamisessa. Mutta tätä syndroomaa täytyy ajatella paljon laajemmassa mielessä kuin ainoastaan myrkyllisten maalien päästöinä tai elektromagneettisen kentän häiriöinä. Nykypäivän rakennustavat ja -teknologia saavat usein aikaan paljon suurempia ongelmia.
Väärästä suuntauksesta ja huoneiden väärästä sijoittelusta johtuva Luonnonlain jatkuva rikkominen - päivä toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, sukupolvi toisensa jälkeen - johtaa väistämättä arkkitehtuurin laajalle levinneisiin haittoihin.
Esimerkiksi epäsuotuisa suuntaus - sisäänkäynti, joka on kohti mitä tahansa muuta ilmansuuntaa kuin itää tai pohjoista - tuottaa osaltaan epätasapainoa, huonoa terveyttä sekä ongelmia työ- ja perhe-elämään.
Arkkitehtuurin haittoja pahentavat myös tontin epäsuotuisista ominaisuuksista, maan epäsuotuisasta kaltevuudesta ja muodosta sekä vesistöjen epäsuotuisasta sijainnista ja muista tekijöistä johtuvat negatiiviset vaikutukset.

Entä ekorakentamisen modernit materiaalit ja teknologiat?

Maharishi Sthapatya Veda suosittelee luonnonmateriaalien käyttöä sekä rakenteissa että eristyksissä, samoin luontoystävällisten teknologioiden soveltamista, kuten aurinkoenergia, matalajännitteinen sähkö, maalämpö tai painovoimainen ilmastointi.

Onko Maharishi Sthāpatya Veda -talo tavallista vaikeampi tai kalliimpi rakentaa?


Pääilmansuuntien seuraaminen, huoneiden oikea sijoittelu ja vedalaiset mittasuhteet eivät tuota lisäkustannuksia. Olisi kuitenkin hyvä tähdätä korkeaan tasoon ja käyttää luonnollisia, terveitä materiaaleja ja korkealaatuisia kalusteita. Kodista kannattaa myös tehdä kaunis ja miellyttävä.


Tukeeko nykytiede Maharishi Sthāpatya Vedan periaatteita?

Neurologisten tutkimusten mukaan pään suunta suhteessa ilmansuuntiin vaikuttaa aivosolujen käyttäytymiseen. Talamuksessa, yhdessä keskeisessä aivojen osassa, hermosolut käyttäytyvät eri tavoin riippuen ilmansuunnasta jota kohti pää on suunnattu. Tämä taas vaikuttaa aivojen ja koko fysiologian toimintaan. Ollessaan itää kohti aivot toimivat eri tavalla kuin pohjoista, etelää tai länttä kohti. Niinpä on nykytieteenkin valossa ymmärrettävää, että rakennetun ympäristön orientointi ja mittasuhteet vaikuttavat syvällisellä tavalla ihmisten elämään ja hyvinvointiin.

Voidaanko näitä vaikutuksia nähdä jokapäiväisen elämän tasolla?


Aivan varmasti. Maharishi Sthāpatya Veda -arkkitehtuurin mukaan rakennetuissa taloissa asuvat ja työskentelevät ihmiset sanovat ajattelevansa selkeämmin, tekevänsä parempia päätöksiä, tuntevansa olonsa onnellisemmaksi ja terveellisemmäksi sekä valppaammaksi ja levollisemmaksi, nauttivansa levollisemmasta ja virkistävämmästä unesta ja olevansa energisempiä ja vähemmän uupuneita. He myös kokevat vähemmän stressiä ja enemmän mielenrauhaa. Kokemuksia Veda-talojen positiivisista vaikutuksista löydät osoitteesta www.maharishivastu.org. Lisätietoja ja esimerkkejä löydät myös osoitteista www.vastutv.com ja www.vediccityplanning.com.Kysy Maharishi Sthapatya Veda -konsultaatiopalvelusta:

Wojtek Skalski
arkkitehti, Pohjoismaiden MSV-konsultti

puh. (03) 616 2353
fax (03) 616 2354

 


 

Copyright 2003-2005 TM-liitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.