Vāstu Vidya (sanskr.)

Arkkitehtuuria sopusoinnussa Luonnon kanssa

Etusivu   l   Esimerkit   l   Periaatteet   l   Vaikutukset   l   Tutkimukset   l   Rakenna!

 
 


ESIMERKKEJÄ VEDALAISEN ARKKITEHTUURIN PERIAATTEISTA

Vedalaisen arkkitehtuurin kaltaisia periaatteita
löytyy muistakin vanhoista rakennustraditioista1. Kaupunkien katuverkosto pääilmansuuntien mukaan

Vanhoissa traditioissa eri puolilla maailmaa pystytettiin tärkeimmät rakennukset ja kaupungit kosmisen järjestyksen symboleiksi. Siksi monien kaupunkien katuverkot ja talot noudattavat pääilmansuuntia, akselia pohjoinen - etelä ja itä - länsi.

2. Pääjulkisivu ja sisäänkäynti täsmälleen kohti itää

Monet maailman merkittävät rakennukset noudattavat tarkoin pääilmansuuntia.

Nousevan auringon valaiseva ja elävöittävä vaikutus hyödynnettiin usein suuntaamalla pihojen portit ja talojen pääsisäänkäynnit kohti itää.

Näin maapallon mukana kiertävät rakennukset ”katsovat” menosuuntaan.

3. Brahmasthan - vapaa, hiljainen tila talon keskipisteessä

Neliöön ja ympyrään pohjautuvia kaavoja, mandaloita, käytettiin rakennuksien ja kaupunkien pohjaratkaisun lähtökohtana. Kaava symboloi maailmankaikkeuden järjestystä ja sen suhdetta ihmiseen. Mandalan sivut edustavat neljää ilmansuuntaa.

Kaupunkien, kylien ja rakennuksien keskipiste jätettiin vapaaksi, juhlavaksi ytimeksi. Rakennuksissa tämä pyhä, hiljainen keskipiste (Brahmasthan) on valaistu ylhäältäpäin tai pidetty avoimena sisäpihana - talon tai kaupungin hengen symbolina.

4. Luonnon kosmisen arkkitehtuurin käsite

Kosminen arkkitehtuuri ilmenee luonnon omissa rakenteissa ja mittasuhteissa. Monessa traditiossa kuvattiin kosmista arkkitehtiä, luonnonrakenteiden luojaa, organisoivaa voimaa, joka luo maailmankaikkeudessa täydellistä tasapainoa ja harmoniaa kaikkien muotojen, mittasuhteiden ja rytmien välille.

5. Luonnon älykkyyttä ilmaisevat mittasuhteet ja moduulit

Kosmisen arkkitehdin Luonnossa käyttämiä muotoja ja matemaattisia mittasuhteita pidettiin yli-inhimillisenä ”pyhänä” geometriana. Siksi arkkitehdit ja kuvanveistäjät käyttivät näitä mittasuhteita ja kaavoja ihmisen ja luonnon välisen sovun luomiseksi.

6. Ihmiskehon mittasuhteet mukana talojen suunnittelussa

Ihmistä pidettiin usein mikrokosmoksena, maailmankaikkeuden ruumiillistumana.

Kehon mittasuhteet edustavat luonnon älykkyyden rakenteita ja mittasuhteita. Näihin matemaattisiin suhteisiin ja moduuleihin perustuvat rakennukset ovat ihmisläheisempiä ja ilmaisevat luonnon harmoniaa.

7. Tähtitiede ja planeettojen vaikutukset rakentamisessa

Koska muinaisaikoina rakennuksia pidettiin kosmisen järjestyksen pienoismalleina, temppelit, palatsit ja muut rakennelmat yhdistettiin taivaankappaleiden liikeratoihin ja asentoihin. Siksi tähtitiede on ollut tärkeä tekijä arkkitehdin työssä.

Copyright 2003-2005 TM-liitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.